Kim jesteśmy

MIĘDZYNARODOWA KOMUNIA BENEDYKTYNEK skupia wszystkie wspólnoty benedyktynek na całym świecie. Pozwala im doświadczyć jedności, a zarazem jest miejscem odkrywania bogactwa wyrażania benedyktyńskiego charyzmatu.

Więcej

Regiony

Benedyktyńska mapa podzielona jest na 19 regionów. Ich delegatki tworzą Konferencję Międzynarodowej Komunii Benedyktynek, która spotyka się co roku w różnych krajach świata, gdzie żyją benedyktynki. Polska, Litwa i Ukraina tworzą Region 7.

Więcej

Benedyktynki w Regionie 7

Obecne w Polsce, na Litwie i na Ukrainie żeńskie gałęzie zakonu benedyktyńskiego to: mniszki - benedyktynki, benedyktynki-sakramentki i kamedułki, oraz zgromadzenia apostolskie - benedyktynki loretanki, misjonarki, samarytanki i oblatki.

Więcej

"Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony"

Reguła św. Benedykta

Nadchodzące wydarzenia

  1. Spotkanie Konferencji CIB

    12 stycznia 2022